Co daje nam kurs fitness?

korzyści z kursu instruktora fitnessKażdy kto ukończy kurs instruktora fitness otrzyma dwie legitymacje w języku polskim oraz w języku angielskim. W tych dwóch językach wydawany jest także certyfikat. Posiadając taki zestaw dokumentów, uczestnicy naszego kursu mogą legalnie ubiegać się o pracę instruktora we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Decydując się na ten kurs jego uczestnicy mogą liczyć na skrupulatne przygotowanie do pracy w wielu różnych miejscach, od klubów fitness poczynając, przez centra sportowe aż po wszelkie obozy. Oczywiście jest to kurs skierowany przede wszystkim do tych osób, które nie mają jeszcze żadnych uprawnień w tym zakresie, ale może być to również wspaniała forma powtórzenia czy też uaktualnienia posiadanej wiedzy przez wykwalifikowanych instruktorów. Wszyscy uczestnicy kursu, którzy pomyślnie go ukończą, otrzymają zatem dwie legitymacje potwierdzające posiadane uprawnienia instruktora, w formie plastikowej i papierowej, certyfikat uprawniający do pracy w krajach Unii Europejskiej, oraz dwa świadectwa.

Jedno z nich potwierdza odbycie kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, a drugie ukończenie ogólnej części niniejszego kursu. Kurs obejmuje dwie części. Pierwsza z nich to część ogólna czy też teoretyczna, która kończy się egzaminem w formie pisemnej. Wszelkie wymagane na egzaminie zagadnienia i potrzebne materiały są rozdawane uczestnikom kursu w trakcie pierwszego spotkania. Jeżeli jednak uczestnik kursu jest absolwentem studiów wyższych na kierunku turystyka i rekreacja albo wychowanie fizyczne, jest on zwolniony z tej części kursu.

kurs na instruktora fitnessZwolnieniu podlegają także osoby, które posiadają już legitymację instruktorską z zakresu rekreacji ruchowej lub innych dyscyplin sportowych. Druga z części kursu instruktora fitness to część specjalistyczna lub teoretyczno-praktyczna, a składa się ona z warsztatów oraz ćwiczeń, które przygotują uczestników kursu do poprawnego wykonywania tego zawodu. Również w przypadku tej części kursu, potwierdzeniem zdobycia potrzebnej wiedzy jest specjalistyczny egzamin. Wszystkie sprawy organizacyjne, takie jak możliwość odrobienia nieobecności, warunki zdania egzaminu czy zaliczenia poszczególnych części kursu będą przedyskutowane w trakcie pierwszych zajęć. W naszym kursie dużą rolę odgrywa samokształcenie uczestników, do którego zaliczają się zlecane przez prowadzących zajęcia przygotowanie prac pisemnych czy konspektów. Wszystkie tego typu zadania muszą zostać dostarczone wykładowcom, w terminie który zostanie przez nich wyznaczony.