Czego oczekujemy od instruktora fitness?

kurs instruktora fitnessuOsoby zainteresowane zatrudnieniem w charakterze Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności Fitness muszą mieć świadomość nie tylko tego, że ich nowe obowiązki nie będą należały do najłatwiejszych. Nie bez znaczenia wydaje się również i to, że jeden kurs często nie jest wystarczający do tego, aby imponować wiedzą i umiejętnościami, instruktor fitness musi więc nieustannie się dokształcać. Oczekuje się zresztą od niego nie tylko zdobywania nowych kwalifikacji, pożądana jest bowiem również praca nad ciałem, umysłem i duchem, tylko wtedy można mieć bowiem pewność, że spełni się zróżnicowane oczekiwania uczestników kursu. Osoba, która chce zapisać się na kurs musi, oczywiście, spełniać określone wymogi formalne. Znacznie ważniejsze wydaje się jednak to, że oczekuje się od niej rzeczywistego zainteresowania tym sportem.

kurs instruktora fitnessObciążenia są duże, a ich wytrzymanie jest niemal niemożliwe, gdy nie jest się przekonanym o tym, że praca daje radość. Wśród wymagań, jakie stawia się kandydatowi na instruktora na pierwszym miejscu wymieniana jest bardzo dobra kondycja fizyczna. Nie bez znaczenia jest jednak również odporność na ból, motywacja pozwalająca na dążenie do celu, silne ciało oraz sprawny umysł. Instruktor musi zachować również pogodę ducha i być osobą, której silnej woli nie brakuje nawet wtedy, gdy okoliczności nie są sprzyjające. Instruktor fitness to jednak nie tylko osoba, która dodaje otuchy motywując uczestników zajęć. Musi również znać fizjologię i anatomię wiedząc, jak ćwiczenia wpływają na ciało, a tym samym, jak ćwiczyć, gdy chce się uniknąć kontuzji. Jest to odpowiedzialny zawód, podczas wykonywania którego wskazana jest nie tylko dobra forma, ale i dobry humor. Wymogi stawiane instruktorowi nie są zaliczane do tych, które łatwo można spełnić, warto mieć jednak na uwadze to, że pracy w tym zawodzie jest sporo. Na najlepszych czekają ośrodki rekreacyjne, kluby fitness, kluby sportowe, baseny, kurorty wypoczynkowe, a nawet wakacyjne kolonie i obozy.